Freds- och konfliktforskning

Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld: Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Forskningen och undervisningen vid institutionen bedrivs främst på engelska. Välkommen att besöka vår engelska webbplats!

Besök vår engelska webbplats 

Aktuella publikationer

Senast uppdaterad: 2024-01-23