Angående Ukraina och Ryssland: Kontakter för media

De mest relevanta forskarna vid vår institution för att kommentera aspekter av kriget listas här:

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning
e-post: Peter.Wallensteen@pcr.uu.se
mobil: 070-6752679

 • Konflikter, fred och förhandling 

Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: Isak.Svensson@pcr.uu.se
telefon: 018-471 5740
mobil: 070-5306518

 • Konflikter, fred och förhandling 
 • Internationell medling
 • Religion och konflikt
 • Icke våldsamma konflikter

Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning, föreståndare för Alva Myrdal-centrum för forskning om kärnvapennedrustning
e-post: Erik.Melander@pcr.uu.se
tel: 070-4250462

 • Kärnvapenhot
 • Kärnvapennedrustning
 • Konsekvenser för Sverige
 • Genusaspekter

Karin Johansson, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: karin.johansson@pcr.uu.se

 • Konfliktrelaterat sexuellt våld (globalt)
 • Internationella reaktioner på konfliktrelaterat sexuellt våld

Espen Geelmuyden Rod, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: espen.g.roed@pcr.uu.se
mobil: 070 715 81 17

 • Diktaturer/autokratier, särskilt personalistiska diktatorer
 • Internet och sociala medier
 • Propaganda
 • Proteströrelser

Sabine Otto, biträdande lektor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning (intervju görs på engelska)
e-post: sabine.otto@pcr.uu.se

 • Våld mot civila
 • Dynamik vid inbördeskrig
 • Regeringsvänliga miliser
 • FN:s säkerhetsråd och olika former av internationella interventioner

Eric Skoog, PhD, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: eric.skoog@pcr.uu.se

 • Psykologiska fördomar och beslutsfattande
 • Social psykologi i konflikter
 • Attityder mellan grupper efter våld
 • Effekter av att utsättas för våld

Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld professor i freds- och konfliktforskning
e-post: havard.hegre@pcr.uu.se
mobil: 070-9646200 

 • Demokrati och krig
 • Internationell handel och krig
 • Att förutsee väpnade konflikter

Sebastian van Baalen, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: sebastian.van-baalen@pcr.uu.se
mobil: 073 84 66 270

 • Civilt motstånd och proteströrelser i krig
 • Våld mot civila
 • Civila i krig

Shawn Davies, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: shawn.davies@pcr.uu.se
mobil: 070 40 495 09 

 • Fokus på UCDP-datarelaterade frågor för Ukraina
 • Militär utveckling på marken
Senast uppdaterad: 2022-04-13