Nyheter

Alumnmöte om stärkande av inkludering och hållbar fred i Nairobi

2022-05-03

Det fjärde alumnmötet för deltagare som gått internationella utbildningsprogram vid institutionen hölls nyligen i Nairobi, Kenya. Mötet samorganiserades med Dag Hammarskjöldfonden, http://www.daghammarskjold.se/ i Uppsala och Liv och Fred Institutet (LPI) i Kenya https://life-peace.org/our-work/kenya

Foto: Maria Langa

Mötet samlade 29 alumner som gått institutionens internationella utbildningar; avancerat program i konfliktlösning (PACS); högnivåseminarium i fred- och säkerhet (TOPS); fred- och säkerhet i Afrika (PASA) http://www.pcr.uu.se/education/international-training-on-dialogue-and-mediation/previous-itp-programmes samt internationell träning i dialog och medling (ITDM) http://www.pcr.uu.se/education/international-training-on-dialogue-and-mediation/.

Alumnerna som samlades i Nairobi har gått utbildningar mellan åren 2002-2021 och kom från Benin, Kamerun, Kongo, Etiopien, Gana, Kenya, Libyen, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, Sydsudan, Tansania, Uganda och  Zimbabwe. På plats i Nairobi representerades institutionen av utbildningskoordinator Helena Grusell och utbildningsledare Armend Bekaj och från distans i Sverige av professor Peter Wallensteen som föreläste om ny utveckling av konflikttrender och fredsbyggande.

Temat för mötet var stärkande av inkludering och hållbar fred i Afrika. Liv och Fred institutet delade med sig av insikter från deras arbete med dialog och medling på Afrikas Horn och Dag Hammarskjöldfonden presenterade policyutveckling inom FN systemet. Andra teman under de tre seminariedagarna var traditionella afrikanska metoder för konfliktlösning och ledarens roll och värderingar i konflikter och hållbar fred; ökad involvering av lokala myndigheter i fredsbyggande och medling samt adressering av orsaker till konflikt; kvinnor, fred och säkerhet; FNs resolution 2250 om unga, fred och säkerhet; klimatförändringars påverkan på fredsbyggande; Ukrainakrigets påverkan på fred och säkerhet i Afrika samt integrering av tidigare soldater i fredsbyggande.

Mötet var en plattform för deltagarna att utbyta erfarenheter och dela med sig av hur lärdomar sedan utbildningen i Uppsala tillämpats i deras arbeten med hållbar fred i sina respektive länder. Detta genererade många engagerade diskussioner och idéer om vägar framåt för att stärka och utveckla almunnätverket i regionen för att bättre möjliggöra för deltagarna att ta del av varandras expertis, erfarenheter och utvecklingsidéer.

Senast uppdaterad: 2022-11-09