Forskningsteman

Det primära målet för forskningen vid institutionen är att förstå fredens och konfliktens orsaker och dynamik. Institutionen har etablerat sig som en nyckelproducent av spjutspetsforskning och leverantör av högkvalitativa uppgifter om konflikter. Den forskning som bedrivs är huvudsakligen teoribaserade empiriska undersökningar, medan vissa projekt är policystyrda. En rad kvantitativa och kvalitativa metoder används, och vissa projekt omfattar flera metoder. 

Institutionen har ett brett spektrum av forskningsprojekt. Bläddra bland de forskningsteman som listas nedan för att få veta mer om forskningsprojekten:

Senast uppdaterad: 2022-08-11