SENARELAGT: Invigning av Alva Myrdal-centrum

Den 31 januari 2022 skulle den nya forskningsmiljön Alva Myrdal-centrum invigas, men på grund av den ökande covid-smittan har invigningen skjutits upp till efter sommaren.

Regeringen gav i december i uppdrag åt Uppsala universitet att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning. Alva Myrdal-centrum ska med forskning från olika vetenskapsgrenar ta fram ny kunskap om kärnvapennedrustning i vid mening, med målet att bidra till en säkrare värld.

PROGRAM
- Rektor Anders Hagfeldt
- UD representant
- Styrelseordförande Wikström
- Peter Wallensteen; exposé om kärnvapenforskning
- Generalsekreterare ICAN Fihn
- Anna Larsson med pianist