Om institutionen

Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne vid Uppsala universitet. Institutionen etablerades i början av 1970-talet med syftet att bedriva forskning och undervisning i freds- och konfliktfrågor. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt och forskare rekryteras från bl.a. sociologi, psykologi och statsvetenskap. 1985 inrättades den första lärostolsprofessuren i ämnet, den så kallade Dag Hammarskjöldprofessuren, och sedan denna tid utvecklade institutionen en komplett grundutbildning samt en forskarutbildning. Idag arbetar cirka 70 personer vid institutionen vilket innebär att den under några få decennier har utvecklats från att vara ett mindre institut till en av fakultetens större institutioner. Sammanlagt närmare 300 studenter per år utbildas vid institutionens program och fristående kurser. Här finns ett masterprogram såväl som ett kandidatprogram i fred och utveckling, det senare i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om institutionens begynnelse och hur den har utvecklats över åren.

The international evaluation panel 2017

“The Department of Peace and Conflict Research has achieved a rare feat: It has built up a world-leading research environment in conflict research. First, researchers at the Department regularly publish in some of the best journals in especially political science and peace research. Second, the Department has successfully internationalized research and teaching. Third, this has occurred via a decentralized strategy that empowers researchers and research groups and via strong norms about research excellence.” 

KoF17: Quality and Renewal 2017. Uppsala University 

Senast uppdaterad: 2022-02-14