Tillgänglighet för UCDPs konfliktencyklopedi

Uppsala universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur ucdp.uu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är mestadels förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vissa problem kvarstår rörande grafiska element såsom kartor, bakgrund, grafer och diagram. Avsikten är också att genomföra förbättringar i fråga om färgval och kontraster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från ucdp.uu.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss oss via ett kontaktformulär för att rapportera brister i tillfänglighet. Då detta är nytt förfarande är svarstiden ännu inte fastställd men vi försöker svara så fort vi kan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan meddela oss via ett kontaktformulär för att rapportera brister i tillfänglighet så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är mestadels förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Webbplatsens brister

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Sökfunktionen fungerar inte tillfredställande för text-till-taluppläsning. Fortlöpande förbättring sker.

Problem vid användning av vissa webbläsare

  • Microsoft Edge och Internet Explorer har problem med att visa siffrorna i diagrammet över dödsfall i organiserat våld. Lösningen är att ladda om sidan.

Summering av granskning av ucdp.uu.se

Summering enligt nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Problem beträffande tillgänglighet på webbplatsen är relaterade till kartor, diagram och grafer. Det finns också brister i tabbordningen mellan elementen samt att det för vissa element kan fattas beskrivande text. Vår ambition är att kontinuerligt åtgärda tillgänglighetsproblem.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Senast uppdaterad: 2023-01-05