Utbildning vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Institutionen för freds- och konfliktforskning erbjuder omfattande utbildning i freds- och konfliktstudier, inklusive heltäckande kandidat-, master- och doktorandprogram. Som student på institutionen kommer du att vara en del av en dynamisk forskningsmiljö och trivas bland motiverade högpresterande studenter. Alla föreläsningar ges på engelska och studenterna kommer regelbundet från alla världens hörn. 

De analytiska färdigheter som erhålls genom våra kurser och program är användbara för studenter som vill bli antingen akademiker eller praktiker i sitt yrkesliv. Studenter från vår institution har gjort karriär inom exempelvis internationella organisationer som Förenta nationerna, statliga ministerier och byråer, icke-statliga organisationer och den akademiska världen.

Information till nuvarande studenter

  • Interviews with the Peace Fellows Class XIX (2020-2022)

  • UCDP Conflict Encyclopedia Tutorial (ucdp.uu.se)

  • Introduction to UCDP Definitions of Organized Violence

  • Lecture on Peace Research by Peter Wallensteen

Senast uppdaterad: 2022-03-09