Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier

Nybron, just outside the Department of Peace and Conflict Research
Picture caption: Nybron, strax utanför institutionen för freds- och konfliktstudier i centrala Uppsala.

180 poäng

Är du intresserad av frågor om fred och utveckling? Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Eller vilka de största hindren för en hållbar utveckling är? Eller hur utvecklings- och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? Då ska du söka till kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier: en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds och konflikt- och utvecklingsstudier.

Högskoleverket uppgav 2012 i sin kvalitetsbedömning att utbildningen i freds- och konflikt- och utvecklingsstudier på kandidatnivå höll en mycket hög kvalitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-25